Παρακάτω θα βρείτε τα αποτελέσματα της πρώτης ημέρας.